BEGIN:VCARD VERSION:2.1 TEL;PREF;WORK;VOICE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:0438685494 TEL;WORK;FAX;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: N:Tú;Nguyễn;;; FN:Nguy=E1=BB=85n T=C3=BA ADR;WORK;POSTAL;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;;S=E1=BB=91 8, K3, ng=C3=B5 194, =C4=91=C6=B0=E1=BB=9Dng Gi=E1=BA=A3i Ph=C3= =B3ng, Ph=C6=B0=C6=A1ng Li=E1=BB=87t, Thanh Xu=C3=A2n, H=C3=A0 N=E1=BB= =99i;;;; EMAIL;INTERNET:shopvothuat@gmail.com NOTE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: URL;WORK:http://shopvothuat.com/ TITLE:Quản lý ORG:Trang bán dụng cụ tập luyện - thi đấu võ thuật online REV:2018-01-18T17:53:11Z MAILER: Joomla! vCard for Trang bán dụng cụ tập luyện - thi đấu võ thuật online END:VCARD